Η Πρότυπη Κάβα Κρασιού “Μηδέν Άγαν”

δραστηριοποιείται στα Χανιά από το 2001

Έχει διακριθεί τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, τόσο από τους χιλιάδες ευχαριστημένους πελάτες της όσο και από πασίγνωστους τουριστικούς οδηγούς, όπως το Lonely Planet, το Rough Guide, το National Geographic και διεθνή μέσα επικοινωνίας όπως το BBC.

Έχει φιλοξενήσει στα Χανιά, σπουδαία ονόματα του ελληνικού και παγκόσμιου αμπελώνα, σε επίσημες εκδηλώσεις γευσιγνωσίας οίνου από το 2002 ως σήμερα.

Έχει ιδρύσει και λειτουργεί το Μηδέν άγαν Wine Club Οινόφιλοι Χανίων με σκοπό την αέναη αναβάθμιση των οινικών ποιοτικών απαιτήσεων του καταναλωτικού κοινού

Έχει πραγματοποιήσει συνέδρια για τον οίνο και τη γεύση προβάλλοντας το κρασί ως πολιτισμικό προϊόν, το οποίο δημιουργεί, προάγει και μεταφέρει πολιτισμό και αντιμετωπίζει τον οίνο ως ένα ζωντανό οργανισμό που χρειάζεται συνεχή φροντίδα, αλλά και ως ένα πολιτισμικό προϊόν που χρειάζεται συνεχή ανάπτυξη και διαρκή προβολή, στα χέρια ανθρώπων που εκτιμούν την ποιότητα και την αναγνώρισή του ως προϋπόθεση για την προβολή και την διακίνησή του.

Έχει προσφέρει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της οινικής κουλτούρας στην Κρήτη, αφού είναι ο εμπνευστής και διοργανωτής από το 2007 του σπουδαιότατου για όλη την Κρήτη θεσμού, των ΟινοΚρητικών, που πρόβαλλε τον Κρητικό αμπελώνα μέσα από τις γηγενείς ποικιλίες του και σηματοδότησε καταλυτικά την αναγέννηση του Κρητικού Οίνου =(Οίνο-Κρητικά)

Σημείωση: Τα Οινοκρητικά (Παγκρήτιος Πολιτιστική Εκδήλωση με θέμα τον Οίνο που περιέχει και έκθεση Οίνου στην οποία λαμβάνουν μέρος αξιόλογα οινοποιεία από όλη την Κρήτη (τα Δίκτυα Οινοποιών Κρήτης αλλά και Ανεξάρτητοι και Νέοι Οινοποιοί ) έχουν χαρακτήρα πολιτιστικό,εκπαιδευτικό και ενημερωτικό και λειτούργησαν πάντα με γνώμονα την πρόοδο του Κρητικού Οίνου και την ενότητα όλων των παραγωγών της Κρήτης.
Και συνεχίζουμε….

Από το 2013 η Πρότυπη Κάβα Κρασιού “Μηδέν Άγαν” προωθεί τις κρητικές γηγενείς ποικιλίες αμπέλου μέσα από τις εξειδικευμένες οινογνωσίες του Οινικού Κέντρου Κρήτης (Wine Center of Crete)

Στη Πρότυπη Κάβα Κρασιού “Μηδέν Άγαν” διαχειριζόμαστε πάνω από 800 ετικέτες Οίνου. Τα κρασιά επιλέγονται  με βάση την ποιότητα οίνου της κάθε χρονιάς και παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον την πρόοδο και την εξέλιξη όλων των οινοποιείων της Κρήτης, της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Στόχος μας οι ευχαριστημένοι πελάτες μας τους οποίους σεβόμαστε όλα αυτά τα 18 έτη της προσφοράς μας στο χώρο του κρασιού, από το 2001 έως και σήμερα……

Σας ευχαριστούμε

________________________________________________________________________________________________________________

Miden Agan” Premium Wine Store

has been in operation in Chania since 2001

and has been recognized both locally and internationally not only by thousands of satisfied customers but also world famous tourist guides such as Lonely Planet, Rough Guide, National Geographic among others as well as some of the most important international media like the BBC.

It has welcomed distinguished names of the Greek and international wine map, in official wine tasting events since the year 2002 and onwards.

It has founded and still runs the Miden Agan Wine Club – Wine Lovers of Chania whose aim is always to meet the demands of wine enthusiasts and establish new quality standards.

It has organized conventions on wine and taste, presenting wine as a cultural product, which creates, promotes and conveys culture and treats wine as a living organism which needs constant care. Wine is a cultural product demanding sustained growth and promotion in the hands of people appreciating the quality and its recognition as a prerequisite for its promotion and distribution.

It has offered a great deal in developing a wine culture in Crete, since it had the inspiration for and was the organizer of a most important institution going strong since the year 2007, Oinokritika – Cretan Annual Wine Exhibition, which promoted Cretan vineyards through its indigenous varieties and created a landmark in the rebirth of Cretan Wines.

Note: Oinokritika -WINE  from CRETE Annual Event (Pancretan Cultural Event on wine, offering a wine exhibition of local wineries from around the island presenting their different labels – Cretan Wineries Network as well as independent wine makers together with newcomers) have a cultural, educational and informational nature and have always strived to elevate Cretan Wines as well as bringing all local producers together.

And on we go……..

Since 2013, “Miden Agan” Premium Wine Store promotes the indigenous wine varieties through a series of specialized wine tasting events at the Wine Center of Crete.

In our “Miden Agan” Premium Wine Store we buy and sell more than 800 wine labels. We select out wines based on the quality standards of each year and we keep a very close eye on the progress and development of all wineries in Crete, Greece and abroad.

We aim at satisfied customers whom we treat with the utmost respect in all our 18 years of existence and offering of service in the world of wine, from the year 2001 up to the present day….

We are most grateful.