Εορτολόγιο & Παγκόσμιες ημέρες Σεπτεμβρίου

1Παρασκευή
Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδάμας, Διαμαντής, 
Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, Διαμάντω, Ρουμπίνη *
Μαντώ
Αθηνά
Ακριβή
Αντιγόνη, Γόνη
Ασπασία
Αφροδίτη, Φρέγια
Διώνη, Διόνη
Δωδώνη
Ελπινίκη
Ερασμία
Ερατώ, Τέτη
Ευτέρπη
Θάλεια
Θεανώ
Θεονύμφη
Καλλιρόη, Καλλιρρόη
Καλλίστη
Κλειώ
Κλεονίκη
Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα *
Κοραλία
Ραλλία, Ραλία, Ραλλού, Ραλού, Ράλλης
Μαργαρίτα, Ρίτα, Μαργαρίτης *
Μαριάνθη
Μελπομένη, Μέλπω
Μόσχω, Μοσχούλα
Ουρανία, Ράνια *
Πανδώρα
Πηνελόπη, Μπηλιώ, Μπιλιώ, Πίτσα
Πολύμνια
Πολυνίκη, Πολύνα, Πόλυ
Σαπφώ
Τερψιχόρη
Χάιδω, Χαϊδευτός
Χαρίκλεια, Χαρά, Χαρούλα *
Ιησούς
Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα *
Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία,
Συμεώνα, Σύμη *
Ισμήνη
Πολυτίμη
Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών, Αγίου Ιησού του Ναυή, Οσίου Μελετίου του νέου, Οσίου Συμεών του Στυλίτου
2Σάββατο
Μάμας, Μάμαντας, Μάμα
Αγίου Μάμαντος μάρτυρος
3Κυριακή
Άνθιμος, Άνθιμη
Αριστέα, Αρίστη, Αριστίων, Αριστίωνας, Αριστέας
Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, Αρχοντία, 
Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα, Αρχόντω *
Πολύδωρος, Πολύδωρας, Πόλης, Πολυδώρης, 
Πόλη, Πολυδώρα, Πόλα, Πολυδώρη
Φοίβος, Φοίβη
Ιερομάρτυρος Ανθίμου επισκόπου, Ιερομάρτυρος Αριστίωνος επισκόπου, Αγίου Αρχοντίωνος μάρτυρος, Νεομάρτυρος Πολυδώρου Νέας Εφέσου, Οσίας Φοίβης μάρτυρος
4Δευτέρα
Ερμιόνη, Ερμίνα
Μωυσής, Μωσής, Μωυσία, Μωσία
Ροζαλία, Ρόζυ, Ρόζα
Ωκεανός, Ωκεάνιος, Ωκεάνης, Ωκεανία, 
Ωκεανή, Ωκεανίς
Αγίας Ερμιόνης κόρης Αποστόλου Φιλίππου, Προφήτου Μωϋσέως Θεόπτου, Αγίου Ωκεανού μάρτυρος
5Τρίτη
Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζάκι, Ζάκης,
 Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα *
Προφήτου Ζαχαρίου πατρός Ιωάννου Βαπτιστή
6Τετάρτη
Βίβος, Βιβή
Ευδόξιος, Ευδόξης, Δόξης
Οσιμάρτυρος Βίβου, Αγίου Ευδοξίου
 
7Πέμπτη
Κασσιανή, Κάσσυ, Κασιανή, Κασία, Κασσιανός, 
Κασιανός, Κάσσιος, Κάσιος, Κάσσος, Κάσσης
Σώζων, Σώζος, Σώζης, Σώζη, Σωζούσα, Σώζα
Οσίας Κασσιανής της μοναχής, Αγίου Σώζοντος μάρτυρος
8Παρασκευή
Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω *
Γενέθλιος
Σκιαδενή
Τσαμπίκα, Μίκα, Τσαμπίκος

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού
Γέννηση της Θεοτόκου
9Σάββατο
Ιωακείμ, Ιωακειμάκης, Μάκης
Κιαράν, Κιάρα
Σύναξις Αγίων Ιωακείμ και Άννης
10Κυριακή
Κλήμης, Κλημεντίνη, Κλημεντίνα, Κλεμεντίνη, 
Κλεμεντίνα
Μηνοδώρα
Μητροδώρα
Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, 
Πουλχέρω, Πουλχέρη *

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αυτοκτονίας
Αποστόλου Κλήμεντος, Αγίων Μηνοδώρας και Μητροδώρας μαρτύρων, Αγίας Πουλχερίας της παρθένου
11Δευτέρα
Ευανθία, Εύα, Ευάνθης
Ευφρόσυνος, Φρόσυνος
Αγίας Ευανθίας μάρτυρος, Οσίου Ευφροσύνου του μαγείρου, Αγια Θεοδωρα η εν Βαστα
12Τρίτη Απόδοσις της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου, Ιερομαρτύρων Αυτονόμου και Κουρνούτου επισκόπου Ικονίου
 
13Τετάρτη
Αριστείδης, Αρίστος, Άρης, Αριστέα, Αριστούλα, Αριστίνα
Κορνήλιος, Κορνήλης, Κορνήλος, Κορνηλία, Κορνήλα
Αγίου Αριστείδου μάρτυρος, Ιερομάρτυρος Κορνηλίου
14Πέμπτη
Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεόκλεια
Σταύρος, Σταυριανός, Σταύρακας, Σταυράκιος,
 Σταυρής, Σταυράκης, Σταυρούλα, Σταυριανή, 
Σταυρίνα, Σταυρία
Ύψωσις Τιμίου Σταυρού, Αγίου Θεοκλέους μάρτυρος
15Παρασκευή
Βησσαρίων, Βησσαρίωνας, Βησσάρης, Βησσαρία
Νικήτας, Νικήτη, Νικήτα

Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη
Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας
Αγίου Βησσαρίωνος εν Λαρίση, Αγίου Νικήτα μάρτυρος
16Σάββατο
Ευφημία, Εύφημη, Εύφη, Ευφημούλα, Ευφούλα, 
Φούλα, Εύφημος *
Λουντμίλλα, Λουντμίλα
Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, 
Μελίνα, Μελιτίνος *
Μελίνα *

Διεθνής Ημέρα για τη Διατήρηση του στρώματος του Όζοντος
Αγίας Ευφημίας, Αγίας Λουντμίλας, Αγίας Μελιτινής μάρτυρος
17Κυριακή
Σοφία, Σόνια, Σοφιανή, Σόφη, Σοφίνα, Φιφή, 
Σοφούλα, Σοφίτσα, Σοφάκι, Σοφιανός, Σοφούλης
Πίστη, Πίστις
Ελπίδα, Ελπίς
Αγάπη, Αγάπιος
Σοφιάννα
Αγαθοκλής, Αγαθοκλέας, Αγαθόκλεια
Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια *
Παντολέων, Παντολέοντας, Παντολεοντής,
 Παντολεοντία, Παντολεοντή
Πηλεύς, Πηλέας
Σοφίας καί των θυγατέρων αυτής, Αγίας Αγαθοκλείας μάρτυρος, Οσίου Ολβιανού, Αγίου Παντολέοντος, Αγίου Πηλέως
18Δευτέρα
Αριάδνη, Αριάνα
Ευμένιος, Ευμένης, Ευμενία
Κάστωρ, Κάστορας, Κάστορης
Ρωμύλος, Ρωμύλιος, Ρωμύλης, Ρωμύλα, 
Ρωμυλία, Ρωμύλη, Ρωμυλαία

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού των Ακτών
Αγίας Αριάδνης μάρτυρος, Οσίου Ευμενίου αρχιεπισκόπου Γορτύνης, Αγίου Κάστορος μάρτυρος, Οσίου Ρωμύλου
 
19Τρίτη
Σαββάτιος, Σάββατος, Σαββάτης, Σαββατία, 
Σαββατίνα, Σαββάτα, Σαββάτη, Σαββάτω
Αγίου Σαββατίου μάρτυρος
20Τετάρτη
Ευστάθιος, Στάθης, Σταθάς, Σταθάκος, 
Ευσταθία, Σταθούλα, Σταθία, Ευσταθούλα
Θεοπίστη, Θεόπιστος
Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος και συνοδείας: Θεοπίστης Αγαπίου και Θεοπίστου
21Πέμπτη
Ίωνας, Ιωνάς, Ίων, Ιωνία

Διεθνής Ημέρα Ειρήνης
Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ
Προφήτου Ιωνά
22Παρασκευή
Ζωγραφιά
Λουίζα, Λοΐζος
Φωκάς, Φώκιος, Φώκης, Φωκία, Φωκίνα


Ευρωπαϊκή Ημέρα Μετακινήσεων

(Ευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο)

Οσίου Κοσμά του Ζωγραφίτη, Ιερομάρτυρος Φωκά επισκόπου Σινώπης
23Σάββατο
Ξανθίππη, Ξανθή, Ξανθούλα, Ξάνθιππος
Πολυξένη, Ξένη, Ξένια
Ραΐς, Ραΐδα
Ίρις, Ίριδα

Παγκόσμια Ημέρα Αμφισεξουαλικότητας
Οσίων Ξανθίππης και Πολυξένης, Αγίας Ραΐδος της παρθένου
24Κυριακή
Θέκλα
Κόπρος, Κόπρις
Μυρσίνη, Μυρτώ, Μυρτιά, Μυρτιδιώτισσα, 
Μύρτα, Μυρσώ, Μέρσα, Αμερισούδα, Αμερσούδα, 
Αμέρσσα, Αμέρσα
Πέρσης, Περσεφόνη, Πέρσα, Πέρση
Πρωτομάρτυρος Θέκλης, Οσίου Κόπριος, Ανάμνηση θαύματος της Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας, Αγίας Πέρσης
 
25Δευτέρα
Ευφροσύνη, Φροσύνη, Φρόσω, Ευφροσύνα, 
Φροσούλα, Φροσού, Έφη
Οσίων Ευφροσύνης και Παφνουτίου
26Τρίτη
Παγκόσμια Ημέρα Αντισύλληψης
Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς
Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών
Η μετάστασις του ευαγγελιστού Ιωάννου του θεολόγου, Αγίου και δικαίου Γεδεών
27Τετάρτη
Ακυλίνα, Ακυλίνη, Ακυλήνη
Επίχαρις, Επιχάρια
Ζήνων *
Καλλίστρατος, Καλλιστράτης, Καλλιστράτη

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού
Νεομάρτυρος Ακυλίνης εν Ζαγκλιβερίω Χαλκιδικής, Αγίας Επιχάριτος μάρτυρος, Αγίου Ζήνωνος επισκόπου Λαοδικίας, Μεγαλομάρτυρος Καλλιστράτου
28Πέμπτη
Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος
Αλκίσων

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λύσσας
Οσίου Χαρίτωνος ομολογητού, Αγίου Αλκίσων
29Παρασκευή
Κυριάκος

Παγκόσμια Ναυτική Ημέρα
Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού
30Σάββατο
Στρατόνικος, Στράτος, Στρατής, Στρατονίκης, Στρατονίκιος

Διεθνής Ημέρα Μετάφρασης
Αγίου Στρατονίκου μάρτυρος
Font Resize
Contrast